Magyarország

Magyarország

ING Csoport

ING és a fenntarthatóság

 

A pénzügyi intézetek minden egészséges gazdaságban nélkülözhetetlenek. Az ING társadalomban betöltött banki, biztosítói és vagyonkezelői szerepe a pénzügyi aktivitás előmozdítása és a gazdasági fejlődés stimulálása. A növekvő gazdaság alapvető előnye a társadalmi fejlődés és a jobb életminőség előmozdítása. A fenntartható gazdasági rendszer előfeltétele egy olyan stabil társadalom léte, amiben a pénzügyi lehetőségekhez és a pénzügyi rendszerhez való hozzáférés minden egyén számára biztosított.

Jóllehet egy dinamikus és állandóan alakulóban lévő közegben működünk, rendíthetetlenül hiszünk társadalmi célkitűzéseinkben és felelősségünkben. A körülmények és az elvárások változnak, megkérdőjelezve az értékek, a fejlődés és az üzlet különböző módjaira adható válaszlehetőségeket. Ez pedig rugalmasságot igényel: nem csak az kihívásokra adható válaszok meghozatalakor, hanem a bennük rejlő lehetőségek megragadásakor is. Ezzel biztosítjuk ügyfeleink és a tágabb környezetünk érdekében biztosított rövid- és hosszú távú sikereinket.

Ahhoz, hogy tartós vállalat maradhassunk, aktív és előremutató hozzáállásra van szükségünk a fenntarthatóság tekintetében. Mindez egy jövőkép meghatározásával, annak üzleti stratégiává alakításával kezdődik, amit végre is kell tudnunk hajtani. Ebben a folyamatban elengedhetetlen felelősségteljes és proaktív döntéshozatal arról, hogy kivel, hol és hogyan kötünk üzletet, valamint az, hogy mindez transzparens legyen. Így az ING számára a fenntarthatóság sokkal inkább maga az út, mint a cél – egy összefüggő folyamat, amiben a körülmények, az elvárások,  eszmék, értékek és a befektetői követelmények állandóan változnak, s ezek adják a sarkalatos iránymutatást mind a ma, mind pedig a holnap döntései számára. Tudjuk, hogy csak akkor leszünk sikeresek, ha értéket teremtünk mind a vállalaton belül, mind pedig azon túl.

 

Bővebb információ