Magyarország

Magyarország

Aktuális Nyilvános Vételi Ajánlat

A GE Capital International Financing Corporation önkéntes nyilvános vételi ajánlata a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi részvényére

A GE Capital International Financing Corporation (székhelye: c/o General Electric Capital Corporation, 335 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY, 10017, Egyesült Államok) 2011. december 7-én önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.) valamennyi törzs és kamatozó részvényére, melyet 2011. december 7-én az ajánlattevő nevében eljáró ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b), mint az önkéntes nyilvános vételi ajánlat lebonyolítója, jóváhagyásra benyújtott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (PSZÁF). Az ajánlatot a PSZÁF 2011. december 27-én kelt, KE-III-50156/2011. számú határozatával jóváhagyta. A jóváhagyott önkéntes nyilvános vételi ajánlat szövege itt tölthető le.

A GE Capital International Financing Corporation (székhelye: c/o General Electric Capital Corporation, 335 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY, 10017, Egyesült Államok: „Ajánlattevő”) és az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b: „Lebonyolító”) közleménye a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.: „Társaság”) valamennyi törzs és kamatozó részvényeinek megszerzésére vonatkozó önkéntes nyilvános vételi ajánlat eredményéről itt tölthető le. 

Közzététel a GE Capital International Financing Corporation (székhelye: c/o General Electric Capital Corporation, 335 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY, 10017, Egyesült Államok; a továbbiakban: „GE CIFC”) által az önkéntes nyilvános vételi ajánlatot követő vételi jog gyakorlásáról valamint az azt követő részvény érvénytelenítésről és keletkeztetésről
A GE CIFC a sikeres önkéntes nyilvános vételi ajánlata lezárulását követően a Tpt. 76/D. § (2) bekezdése alapján 2012. február 24. bejelentette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének és ezúton közzéteszi, hogy a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; a továbbiakban: „Társaság”) által kibocsátott törzs és kamatozó részvények tekintetében gyakorolja a Tpt. 76/D. § szakasza szerinti vételi jogát, amely alapján a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényt megszerezi a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény feltételei szerint.
A részvényesek az értékpapírszámlájukon található, de a vételi jog gyakorlására tekintettel a GE CIFC tulajdonába kerülő részvényeiket 2012. február 27. és 2012. március 2. között transzferálhatják át a CE CIFC megbízásából eljáró ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepének (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) a Központi Értéktár és Elszámolóház (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) vezetett, 0017/000040 számú értékpapírszámlájára oly módon, hogy a transzferált részvények a fogadó értékpapírszámlán legkésőbb 2012. március 2. közép-európai idő szerint 16:00 óráig jóváírásra kerüljenek.
A vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény teljes szövege elérhető itt.